Flygfoto över samhälle med byggnader och natur.

Byggnader

Genom militärens enorma expansion i Boden under tidigt 1900-tal etablerades år 1911 Garnisonssjukhuset. Efter några år av militär sjukvård började försvaret och landstinget att samverka och resultatet blev ett Centrallasarett som kom att betyda mycket för Bodens, och Norrbottens, utveckling. Lasarettet var unikt i Sverige eftersom både militären och civila kunde ta del av förstklassig sjukvård. Sjukhuset i Boden stängdes 1999 och flyttade till Sunderbyn, mellan Boden och Luleå.

2018 köpte Bodens kommun fastigheterna på området och kan nu erbjuda många och stora lokaler i ett centralt läge. Området är nu platsen för, bland annat, nya etableringar.

Bodens näringsfastigheter, BNF, har totalt 32 483 kvm yta till uthyrning på Garnisområdet, det gamla lasarettsområdet. I dagsläget, 2018, 24743 kvm uthyrda lokaler.

Senast uppdaterad: 2018-12-17