Vanliga frågor

Här har vi svarat på de allra vanligaste frågorna vi får från våra hyresgäster:

Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Vilka åtaganden har jag som hyresgäst? Du hyr din lokal av Bodens Näringsfastigheter AB. I det upprättade kontraktet finns både dina och våra rättigheter och skyldigheter beskrivna och de är viktiga att känna till. Förutom att betala hyran i tid ansvarar du som hyresgäst för att sköta din hyrda lokal på bästa sätt. Som exempel ska du, putsa fönster och byta trasiga lysrör, lampor och i vissa fall bekosta undehåll av ytskikt på golv medan vi ansvarar för snöröjning, sandning och städning av gemensamma utrymmen som entréer, kök och toaletter där det förekommer. Fler åtaganden hittar du i er kontraktsbilaga. För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning både inomhus och utomhus. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen och kring nödutgångar och korridorer. De får förstås aldrig vara blockerade.

Brandskyddet  – vem ansvarar för det? Det är hyresgästens ansvar att ha interna rutiner upprättade samt att bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete, t ex att se till att nödutgångar inte är blockerade, att det finns besiktade brandsläckare på rätt plats, att ni vet vad ni ska göra vid en utrymning, vart ni ska återsamlas och att utbilda er personal i brandskyddsfrågor. Här finns en blankett för Kontroll av arbetsplatsens grundläggande brandskydd. Ta alltid för vana att kolla var närmaste nödutgång finns om en utrymning skulle bli nödvändig.

Hur får jag tag i nycklar till min lokal? Nycklar till ditt kontor/lokal kvitteras och hämtas ut hos Bodens Näringsfastigheter. Som standard kan du kvittera ut tre nycklar. Behöver du fler ordnar vi det, men du kan själv få stå för kostnaden. En utkvitterad nyckel betyder ansvar. På det dokument som du signerar framgår detta tydligt. Läs igenom noga. Kom också ihåg att alltid låsa din lokal när du inte är inne.

Var kan jag parkera? Parkeringsplatser finns det gott om på de flesta områden och de är fria att använda. Var dock noga med att läsa och följa skyltarna, annars finns risk för parkeringsböter. Observera att parkeringsplatserna endast får användas av registrerade fordon. De får alltså inte fungera som uppställningsplats för avställda fordon.

Hur får jag tillgång till motorvärmare? Om du vill använda motorvärmare vintertid betalar ni via Q-parks app Mobilpark. Därefter väljer du vilken tid du ska åka hem och ställer in det på motorvärmarens panel. Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att din bil ska vara varm när du åker hem. Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.

Ingår bredband i kontraktet? I ditt kontrakt ingår inte bredbandsuppkoppling. Det är alltså upp till dig att teckna avtal med den leverantör du vill ha. BKO, som driftsätter och underhåller nätet, erbjuder abonnemang i samarbete med ett antal tjänsteleverantörer. Mer information om dem hittar du på www.BKO.se.

Vad gäller för skyltning? I samband med inflyttning ordnar vi så att ert företagsnamn syns på våra orienteringstavlor som finns i anslutning till fastigheterna. På vissa fastigheter kan det vara möjligt att sätta upp egen skylt på fasaden, men då krävs godkännande av oss som hyresvärd samt att inlämnat skyltlov till kommunen beviljas. Alla kostnader kring skyltning såsom skyltlov, skyltmontering, belysning och underhåll betalas av hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att följa vid för tiden gällande regler för skyltning avseende placering, färg, utformning och framtoning. Uppsättning av övrigt (brevlådor, reklam etc.) får ej förekomma på och i fastigheten utan hyresvärdens medgivande.

Senast uppdaterad: 2019-01-07